ARU dẫn đầu Anh Quốc với 12 lĩnh vực từ 2014

Đại học Công lập Anglia Ruskin đạt giải REF (Research Excellence Framework) 2014

Từ năm 2014, đại học Công lập Anglia Ruskin được công nhận là đại học có đóng góp và thành tích xuất sắc trong học thuật và nghiên cứu. Đạt giải nhất REF (Research Excellence Framework) từ năm 2014.

12 trong tổng số 15 chuyên ngành mà Đại học Anglia Ruskin University đạt số 1 bao gồm:

 • Allied Health Professions, Dentistry, Nursing and Pharmacy
 • Architecture, Built Environment and Planning
 • Art and Design: History, Practice and Theory
 • Business and Management Studies
 • Communication, Cultural and Media Studies, Library and Information Management
 • English Language and Literature
 • Geography, Environmental Studies and Archaeology
 • History
 • Law
 • Music, Drama, Dance and Performing Arts
 • Psychology, Psychiatry and Neuroscience
 • Social Work and Social Policy

View our REF results in full.

Về Research Excellence Framework (REF)

REF - Research Excellence Framework là hệ thống đánh giá chất lượng uy tín chuyên đánh giá chất lượng giáo dục Đại học của Vương Quốc Anh. Hệ thống này thay thế cho hệ thống Research Assessment Exercise (RAE) được triển khai từ chính phủ Anh từ năm 1992. 

Nhiệm vụ của REF là xây dự khung tiêu chuẩn giáo dục dưới góc độ đánh giá của các bên thứ 3 trung lập như sinh viên, giảng viên, các cơ quan liên quan.

REF 2014 code of practice

Bắt đầu từ năm 2014, REF cho ban hành bộ nguyên tắc ứng xử và tiêu chí. Có thể tham khảo tại đây: Code of Practice Governing the Selection of Staff for Inclusion in Submissions to the Research Excellence Framework 2014.