Lấy đồng thời 2 bằng Master với công nhận chéo

ATHE Level 7 là cấp độ Master, tương đương Master Degree nên chỉ cần bổ sung một Capstone Project là lấy được bằng Thạc sĩ các chuyên ngành của Đại học Anh Quốc.

Là chương trình chính quy theo chuẩn RQF, được kiểm định bởi Ofqual nên chương trình của ATHE được công nhận tại Anh, Châu Âu và hầu hết các nước công nhận chuẩn chuyển đổi tín chỉ của Vương Quốc Anh hoặc chuẩn Châu Âu.

Một số học viên khi hoàn tất ATHE Level 7 dù đã có thể làm việc ở cấp độ Master nhưng vẫn muốn chuyển sang con đường giảng dạy và nghiên cứu có thể lấy thêm bằng Thạc sĩ thứ 2 hệ học thuật và nghiên cứu FHEQ - Framework of Higher Education Qualification, hệ mà chúng ta thường biết là đào tạo cấp bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Việc chuyển đổi là không bắt buộc vì Level 7 đã là cấp độ Thạc sĩ (Master), nhưng tùy thuộc vào nhu cầu, học viên có thể lấy cùng lúc 2 bằng hoặc lấy bằng 2 từ các trường Đại học hàng đầu Anh Quốc với chỉ cần bổ sung 1 capstone project hoặc luận văn.

Với sự sắp xếp của ATHE, các đối tác của ATHE, học viên có thể lấy bằng thạc sĩ kép (dual-ward) với 1 bằng ATHE Level 7 chuyên ngành chiến lược quản lý và 1 bằng Thạc sĩ từ các trường Đại học sau đây:

Học viên có thể học trực tuyến hoặc học tại campus của Anh Quốc để lấy bằng Thạc sĩ thứ 2 khi muốn chuyển đổi sang hệ thống đào tạo học thuật và nghiên cứu.

Trước khi tham gia học tập để lấy bằng Thạc sĩ kép với ATHE Vương Quốc Anh cần tìm hiểu về tính công nhận bằng cấp của ATHE, kiểm định của ATHE, tính tương ứng về bằng cấp của ATHE (Level 6 tương đương Cử nhân, ATHE Level 7 tương đương Thạc sĩ và Level 8 tương đương tiến sĩ)... với các thông tin dưới đây:

Với ATHE lấy 2 bằng vẫn tiết kiệm:

Do ATHE được nhiều hỗ trợ từ Anh Quốc nên học phí luôn phù hợp và giúp học viên tránh các khoản nợ về giáo dục. Tại Anh, học viên tham gia chương trình với ATHE còn được chính phủ Anh cho vay học tập với ưu đãi lãi suất hoặc hỗ trợ học phí. Học viên sau khi tốt nghiệp các chương trình theo chuẩn RQF (các level) được chào đón tại thị trường lao động do tính thực hành và khả năng làm việc ngay. Không có sự phân biệt giữa hệ thống theo các Level của RQF với hệ thống đào tạo đại học theo chuẩn FHEQ (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ).

Tận dụng khả năng chuyển đổi tuyệt đối và công nhận tương đương giữa 2 hệ thống, học viên khi học bằng kép vừa nhận được ưu đãi từ hệ thống đào tạo thực hành ATHE, vừa được chuyển đổi và công nhận tín chỉ khi chuyển sang các hệ thống giáo dục khác, nên dù lấy cùng 1 lúc 2 bằng ở cấp độ Master, học phí vẫn tiết kiệm hơn. Đặc biệt, học viên có thể chọn học tại Anh hoặc trực tuyến với chi phí không khác biệt.

So sánh học phí của một chương trình Thạc sĩ bằng kép với học phí của 1 chương trình Thạc sĩ bằng đơn tại UK (so sánh với cùng 1 trường Đại học)

 

Tất cả hệ thống đào tạo thực hành của Vương Quốc Anh, được Ofqual kiểm định trong đó có ATHE thì bằng tốt nghiệp sẽ được dùng là Diploma mà không phải là Degree để phân biệt hệ thống đào tạo thực hành RQF/QCF với hệ thống đào tạo đại học FHEQ. Diploma và Degree là tương đương cấp và được hiểu là Bằng. Sự khác biệt về tên gọi chỉ mang tính phân biệt hệ thực hành và hệ học thuật (đại học).