ATHE Level 7 Diploma in Strategic Management

Chương trình chứng nhận Level 7 Extended Diploma in Strategic Management là chương trình được thiết kế để giúp học viên năng lực làm việc sau đại học hoặc có nguyện vọng học giai đoạn cuối MBA tại các trường Công lập và kiểm định Anh Quốc với chi phí đặc biệt tiết kiệm. Chương trình bao gồm 120 tín chỉ bao gồm 30 module tương tác trên hệ thống và 8 bài tập dạng tự luận. Bên cạnh các module bài giảng với học liệu trực tuyến 100% từ Anh Quốc được kiểm định, học viên còn được cung cấp các học liệu mở rộng, cũng như sử dụng hệ thống hỗ trợ của Viện MBA.

Hầu hết các tổ chức đa quốc gia công nhận Level 7 tương đương Thạc sĩ. Nếu học viên muốn lấy bằng Thạc sĩ Anh Quốc, với Level 7 chỉ phải học giai đoạn cuối với 60 tiết (thường là 1 môn học và 1 bài luận văn) để nhận bằng Thạc sĩ. Đây là con đường uyển chuyển và tiết kiệm nhất cho học viên quốc tế để lấy bằng chính quy Anh Quốc. Học viên có thể chọn học tiếp chương trình MBA Anh Quốc với mô hình đào tạo  trực tuyến hoặc học tại Campus UK.

Học phí: 2,500 Pound thanh toán làm 2 đợt.

 • Đợt 1 1,500 Pound ngay khi nhập học.
 • Đợt 2 1,000 Pound ngay sau module 15.

Điều kiện tham gia:

 • Tốt nghiệp Đại học. Nếu không có bằng đại học cần tốt nghiệp Level 6
 • Trong trường hợp không có bằng đại học, không có level 6 cần có bằng Cao Đẳng và tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Tiếng Anh cần đảm bảo đủ để nghe, đọc, viết do 100% học liệu bằng tiếng Anh.

Danh mục bài học trực tuyến và bài kiểm tra:

Danh mục các module:

 1. Qualities of Effective Leadership
 2. Developing Interpersonal Skills
 3. Motivating and Influencing People
 4. Making Decisions
 5. Creativity and Problem Solving
 6. Studying and Using Management Theories
 7. The External Operating Environment of Business
 8. Culture and Ethics
 9. Governance and Directorships
 10. Analysing the Competition
 11. Marketing Strategy
 12. High Performance Sales
 13. E-Marketing Communication
 14. Customers and their Needs
 15. Strategic Human Resource Management
 16. Recruiting and CPD
 17. Measuring and Rewarding Performance
 18. Interpreting Business Accounts
 19. Tools of Financial Analysis
 20. Managing Cash and Working Capital
 21. Exercises in Quantitative Techniques
 22. Impact of Technology on Business
 23. Innovation and R&D
 24. Implementing and Managing Quality Systems
 25. Strategic Planning Tools
 26. Strategic and Systems Management
 27. The Business Plan
 28. Developing High Performance Teams
 29. Managing Projects
 30. Strategies for growth

Để tốt nghiệp Level 7 (cấp độ sau đại học tương đương Thạc sĩ), học viên sẽ làm 8 bài viết dạng tự luận với các chủ đề:

 1. Strategic Marketing
 2. Personal development for leadership and strategic management
 3. Organisational behaviour
 4. Strategic planning
 5. Research for strategic development
 6. Finance for strategic managers
 7. Strategic Human resource management.
 8. Corporate communication strategies.

Học giai đoạn cuối với các trường Đại học tại Anh Quốc hoặc ngoài Anh Quốc công nhận chuyển đổi tín chỉ:

Các trường đại học học viên có thể chọn để học giai đoạn cuối MBA (1 môn học + 1 luận văn) với chi phí đặc biệt tiết kiệm. Học viên có thể chọn học trực tuyến hoặc học tại Campus Anh Quốc:

 • University of Sunderland – On Campus
 • Northampton University Via LSM
  • Top up to MBA
  • MA in Human Resource Management Top up
  • MSc in Accounting and finance Top up
 • London Metropolitan University (Via WINC)
  • Top up to MBA
 • University of Derby
  • Top up to MBA
 • Hầu hết các trường tại Anh Quốc và ngoài Anh Quốc chấp nhận hệ thống chuyển đổi tín chỉ.

Mô hình học tập: Tham khảo TẠI ĐÂY

Mô hình hỗ trợ: Tham khảo TẠI ĐÂY

Tất cả hệ thống đào tạo thực hành của Vương Quốc Anh, được Ofqual kiểm định trong đó có ATHE thì bằng tốt nghiệp sẽ được dùng là Diploma mà không phải là Degree để phân biệt hệ thống đào tạo thực hành RQF/QCF với hệ thống đào tạo đại học FHEQ. Diploma và Degree là tương đương cấp và được hiểu là Bằng. Sự khác biệt về tên gọi chỉ mang tính phân biệt hệ thực hành và hệ học thuật (đại học).