ATHE Level 7

ATHE Level 7 Extended diploma tương ứng với Masters Degrees hoặc Integrated Masters Degrees.

Xác nhận của NARIC (National Academic Recognition Information Centre (UK)) là tổ chức được thành lập bởi Liên minh Châu Âu, kiểm soát bởi chính phủ có vai trò công nhận, đánh giá tương đương các loại bằng cấp khi sinh viên được đào tại tại UK sống và làm việc tại nước khác hoặc sinh viên tốt nghiệp các chương trình khác muốn sống, làm việc và học tập tại UK.

NARIC xác nhận Level 7 của Vương Quốc Anh tương đương Master Degree:

ATHE xác nhận Level 7 tương đương với Master Degree:

Trước khi tham gia vào các chương trình của ATHE, vui lòng tham khảo các thông tin về kiểm định và công nhận của ATHE tại Vương Quốc Anh, Châu Âu và quốc tế:

Các chương trình của ATHE Level 7 bao gồm:

Lộ trình phát triển sau khi có ATHE Level 7

Do ATHE Level 7 Diploma tương đương bằng Thạc sĩ, do đó học viên có thể lấy thêm Thạc sĩ bằng 2 từ các trường đại học Anh Quốc chỉ bổ sung thêm luận văn hoặc học tiếp lên Level 8 (Dotoral). Nếu không đeo đuổi con đường học thuật và nghiên cứu, học viên có thể gia nhập thị trường lao động với năng lực chuyên viên sau đại học (Master).

Với sự hỗ trợ của London School of Marketing, học viên sau khi có bằng ATHE Level 7 chuyên ngành quản trị có thể lấy bằng Thạc sĩ thứ 2 với chuyên ngành khác từ các chương trình sau (theo mô hình đào tạo trực tuyến)

Ngoài ra học viên có thể tham gia lấy bằng 2 Thạc sĩ với các đại học (ATHE hợp tác trực tiếp nên không cần thông qua NARIC chứng thực):

  • London School of Business and Management
  • University of Northampton
  • London Metropolitan University
  • Anglia Ruskin University
  • University of Sunderland
  • Limerick Institute of Technology
  • Southern Cross University
  • Hầu hết các trường Đại học học tại Anh chấp nhận kiểm định Ofqual
  • Hầu hết các trường Đại học tại Châu Âu chấp nhận chuẩn RQF và đang áp dụng chuẩn EQF.

Tất cả hệ thống đào tạo thực hành của Vương Quốc Anh, được Ofqual kiểm định trong đó có ATHE thì bằng tốt nghiệp sẽ được dùng là Diploma mà không phải là Degree để phân biệt hệ thống đào tạo thực hành RQF/QCF với hệ thống đào tạo đại học FHEQ. Diploma và Degree là tương đương cấp và được hiểu là Bằng. Sự khác biệt về tên gọi chỉ mang tính phân biệt hệ thực hành và hệ học thuật (đại học).