ATHE Level 6 Extended Diploma in Management

Chứng nhận quốc tế Level 6 Diploma in Business and Administrative Management là chương trình dành riêng cho những ai từ 25 tuổi trở lên với 5 năm kinh nghiệm, không có bằng đại học nhưng mong muốn có chứng chỉ cao cấp để làm việc hoặc gia nhập vào chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA). Chương trình được thiết kế gồm 120 tín chỉ với 10 module và 6 bài tập dạng viết tự luận. Mỗi module gồm 40 giờ học trên hệ thống. Trong quá trình học tập, học viên được tham gia nhiều hệ thống hỗ trợ từ Viện MBA nhằm giúp vượt qua các rào cản khi trở thành sinh viên quốc tế.

Sau khi hoàn tất, học viên có thể tham gia vào chương trình Level 7 Postgraduate Diploma in Strategic Management hoặc vào thẳng chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của hầu hết các trường Công lập và kiểm định tại Anh Quốc. Nếu không đeo đuổi con đường học vấn, chứng nhận Level 6 giúp học viên được chào đón ở thị trường lao động quốc tế với năng lực tương đương Cử nhân Anh Quốc.

Học phí: 2,000 Pound bao gồm hệ thống hỗ trợ học thuật.

Điều kiện tham gia:

 • Tốt nghiệp Phổ thông trung học, từ 25 tuổi trở lên với 5 năm kinh nghiệm làm việc.

Danh sách các môn học của Level 6 Diploma in Business and Administrative Management:

 • IT in Business
 • Effective Communications
 • High Performance Teams 
 • Leadership Skills
 • Manager’s Toolkit
 • Managing and Using Finance
 • Managing and Using Marketing
 • Managing Organisations
 • Personal Effectiveness
 • Quality and Excellence

Các bài tập dạng viết tự luận ở Level 6 Diploma in Business and Administrative Management:

Học viên hoàn tất 6 trong 8 chủ đề dưới đây:

 1. Strategic Management
 2. The Dynamics of Leadership
 3. Management Information systems for Business
 4. Advanced Finance for Decision Makers
 5. Marketing Management in Business
 6. Customer Focus for Strategic Advantage
 7. Leadership Skills
 8. Managing Risk in Business

Lộ trình phát triển học thuật và nghề nghiệp

Sau khi hoàn tất Level 6 Diploma in Business and Administrative Management, học viên có đủ năng lược tương đương chuyên viên cấp độ cử nhân. Học viên có thể tham gia ngay vào thị trường lao động với các vị trí quản lý hoặc tiếp tục với Level 7 và chuyển tiếp đến hầu hết các chương trình MBA tại Anh Quốc theo mô hình trực tuyến hoặc học tại Campus Anh Quốc với chi phí đặc biệt tiết kiệm.

Các trường đại học tiếp nhận Level 6 vào chương trình MBA chính quy:

 • University of Sunderland – On Campus
 • Northampton University Via LSM
 • London Metropolitan University (Via WINC)
 • University of Derby
 • Và hầu hết các trường tại Vương Quốc Anh hoặc ngoài Anh Quốc chấp nhận chuẩn kiểm định Anh Quốc.

Tất cả hệ thống đào tạo thực hành của Vương Quốc Anh, được Ofqual kiểm định trong đó có ATHE thì bằng tốt nghiệp sẽ được dùng là Diploma mà không phải là Degree để phân biệt hệ thống đào tạo thực hành RQF/QCF với hệ thống đào tạo đại học FHEQ. Diploma và Degree là tương đương cấp và được hiểu là Bằng. Sự khác biệt về tên gọi chỉ mang tính phân biệt hệ thực hành và hệ học thuật (đại học).