ATHE Level 6

ATHE Level 6 diploma tương ứng với Bachelors Degrees with Honours hoặc Bachelor Degree.

Trước khi tham gia vào các chương trình của ATHE, vui lòng tham khảo các thông tin về kiểm định và công nhận của ATHE tại Vương Quốc Anh, Châu Âu và quốc tế:

Các chương trình của ATHE Level 6 bao gồm:

Lộ trình phát triển sau khi có ATHE Level 6

Do ATHE Level 6 Diploma tương đương bằng đại học, do đó học viên có thể tham gia ngay vào các chương trình Master của Vương Quốc Anh, có thể vào Level 7 của ATHE hoặc gia nhập vào thị trường lao động với chuyên viên cấp độ Cử nhân. 

Những Đại học tiếp nhận ngay do là đối tác trực tiếp của ATHE

  • London School of Business and Management
  • University of Northampton
  • London Metropolitan University
  • Anglia Ruskin University
  • University of Sunderland
  • Limerick Institute of Technology
  • Southern Cross University

Hầu hết các trường Đại học học tại Anh chấp nhận kiểm định Ofqual

Hầu hết các trường Đại học tại Châu Âu chấp nhận chuẩn RQF và đang áp dụng chuẩn EQF.

Tất cả hệ thống đào tạo thực hành của Vương Quốc Anh, được Ofqual kiểm định trong đó có ATHE thì bằng tốt nghiệp sẽ được dùng là Diploma mà không phải là Degree để phân biệt hệ thống đào tạo thực hành RQF/QCF với hệ thống đào tạo đại học FHEQ. Diploma và Degree là tương đương cấp và được hiểu là Bằng. Sự khác biệt về tên gọi chỉ mang tính phân biệt hệ thực hành và hệ học thuật (đại học).