29/09/2017

ATHE bổ sung chương trình hợp tác với đại học Sunderland

ATHE, hệ thống đào tạo thực hành của UK do bằng cấp tương đương với hệ đào tạo của các trường đại học Công lập UK nên dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa 2 mô hình học tập. Bên cạnh công nhận tương đương thông qua NARIC hoặc khung năng lực RQF, ATHE cũng chủ động làm việc với các đại học Công lập tại UK và ngoài UK để đảm bảo có sự hỗ trợ tốt nhất cho học viên của mình.

Tuần vừa qua, ATHE đã bổ sung lộ trình hợp tác với đại học Sunderland ở chương trình đại học với 2 ngành mới là BA (Hons) Banking and Finance (Top Up) và BA (Hons) Accounting and Financial Services (Top Up) khi học viên có Level 5 của ATHE.

ATHE Level 4 tương ứng Trung cấp hoặc năm 1 đại học UK, Level 5 tương ứng Cao đẳng năm 2 đại học. Thông thường học viên sẽ học lên Level 6 để nhận ATHE Level 6 (Cử nhân) và được tiếp nhận ngay vào thị trường lao động. Tuy nhiên, một số học viên muốn chuyển tiếp để lấy bằng cử nhân có thể chọn bất kỳ trường đại học công lập UK nào và được vào thẳng năm cuối. 

Dù có thể chọn bất kỳ chương trình năm cuối nào, nhưng để được hỗ trợ học phí và tiếp nhận ngay không cần qua thủ tục công nhận và chứng thực của NARIC, học viên có thể chọn danh sách những trường đối tác trực tiếp của ATHE. Việc vào các chương trình mà ATHE có sự hợp tác giúp bằng ATHE không phải thẩm định lại bởi trường đại học, đồng thời có sự hỗ trợ rất lớn về học phí khi tham gia.

Với việc bổ sung thêm 2 chuyên ngành của Sunderland khi học viên hoàn tất bằng Cao đẳng ATHE Level 5, ngày càng chứng minh 2 hệ thống thống giáo dục lớn nhất tại UK là giáo dục thực hành (theo các Level) và giáo dục Đại học có sự tương đồng và hoàn toàn có thể chuyển đổi qua lại lẫn nhau.

Thông tin chi tiết xem mục 71 và 72 tại đây: https://athe.co.uk/progression-routes/