ATHE QCF Anh Quốc so với hệ thống giáo dục Wales

Tại Wales, hệ thống giáo dục khá tương đồng với hệ thống QCF Ofqual Anh Quốc, cũng 8 cấp độ nhưng Wales sử dụng chuẩn có tên là CQFW. Dù tên gọi khác nhau nhưng hầu như các bằng cấp đều có tính tương đồng:

  • QCF Ofqual Level 8 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 8 tương ứng với CQFW Level 8 của Wales với bằng tương đương là Doctoral Degree.
  • QCF Ofqual Level 7 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 7 tương ứng với CQFW Level 7 của Wales với bằng tương đương là Master's Degrees; Integrated Master’s Degrees; Postgraduate Diplomas; Postgraduate Certificate in Education (PGCE); Postgraduate Certificates
  • QCF Ofqual Level 6 của Anh Quốc, Vocational Qualifications level 6 tương ứng với CQFW Level 6 của Wales với bằng tương đương là Bachelor’s Degrees with Honours; Bachelor’s Degrees; Professional Graduate Certificate in Education (PGCE); Graduate Diplomas; Graduate Certificates