Công nhận quốc tế của ATHE

ATHE là hệ thống đào tạo thực hành được công nhận Quốc tế và tương đương với tất cả hệ thống giáo dục khác

ATHE được Ofqual kiểm định và triển khai theo chuẩn RQF theo các Level từ 3 đến 8 trong đó:

 • ATHE level 3 Diploma (120 credite) tương đương A - Level
 • ATHE level 4 Diploma (120 credit) tương đương với Higher National Certificate hoặc năm 1 đại học.
 • ATHE level 5 Diploma (120 credit) tương đương Diplomas of Higher Education hoặc năm 2 đại học.
 • ATHE level 6 Diploma (120 credit) tương đương Bachelors Degrees with Honours hoặc Bachelor Degree.
 • ATHE level 7 Diploma (120 credit) tương đương Masters Degrees hoặc Integrated Masters Degrees.
 • Level 8 Diploma (120 credit) tương đương Doctoral Degrees, PhD, DPhil, EdD.

Nguồn tham khảo:

ATHE triển khai theo chuẩn RQF tương ứng với chuẩn EQF của Châu Âu, được công nhận toàn Châu Âu:

Nguồn: http://www.qaa.ac.uk/en/publications/documents/qualifications-can-cross-boundaries.pdf 

ATHE hợp tác trực tiếp với các trường Đại học tại Anh Quốc và ngoài Anh Quốc nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho học viên khi chuyển đổi qua lại các mô hình:

Bên cạnh ATHE là chương trình đào tạo thực hành từ Trung cấp đến Tiến sĩ, được Ofqual kiểm định, công nhận toàn Vương Quốc Anh và Châu Âu, ATHE còn hợp tác song phương với các trường Đại học tại Anh và ngoài Anh Quốc nhằm đem lại tính uyển chuyển trong chuyển đổi giữa các hệ thống giáo dục, cũng như học viên sẽ nhận được ưu đãi về học phí dù du học tại Anh hoặc học trực tuyến. Các Đại học tại Vương Quốc Anh và ngoài Vương Quốc Anh là đối tác song phương với ATHE:

 • Anglia Ruskin University
 • Univeristy of Northamton
 • University of Sunderland
 • London Metropolitan University
 • University of Derby
 • London School of Business and Management
 • Coventry University
 • Birmingham City University
 • University of Bolton
 • University of Bedfordshire
 • Southampton Solent University
 • University of Gloucestershire
 • Limerick Institute of Technology
 • Southern Cross University
 • Charles Sturt University
 • Curtin University
 • University of Queensland
 • Deakin University
 • CQU University

Nguồn: https://athe.co.uk/progression-routes/ 

So sánh các Level của ATHE với bằng cấp cấp của các nước Châu Âu.

 • Bước 1: Vào cổng so sánh bằng cấp giữa các nước Châu Âu: https://ec.europa.eu/ploteus/en/compare 
 • Bước 2: Chọn UK - England & Northern Ireland 
 • Bước 3: Chọn 1 quốc gia muốn so sánh.
 • Bước 4: [Compare selected countries] sẽ xuất hiện so sánh giữa các level do Ofqual kiểm định với các bằng cấp khác của các nước thuộc Châu Âu.

Kết quả so sánh giữa các Level của UK với Pháp:

Với bảng so sánh này, các bạn sẽ thấy chuẩn kiểm định tại England và Bắc Ireland là Ofqual & CCEA, tương đương giữa Level 8 là Dotoral, Level 7 là Master và Level 6 là Bachelor khi so sánh với giáo dục Pháp.

Các bạn có thể so sánh tuần tự với các quốc gia: Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungrary, Ireland, Italy, Latvia, Estonia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy…

Tham khảo:

Chuẩn QCF được công nhận toàn Châu Âu với các quốc gia Pháp, Đan Mạch, Hungary, Hà Lan, Đức, Ireland, Nauy, Latvia, Italy, Malta, Estonia, Slovenia, Lithuania...

Tất cả hệ thống đào tạo thực hành của Vương Quốc Anh, được Ofqual kiểm định trong đó có ATHE thì bằng tốt nghiệp sẽ được dùng là Diploma mà không phải là Degree để phân biệt hệ thống đào tạo thực hành RQF/QCF với hệ thống đào tạo đại học FHEQ. Diploma và Degree là tương đương cấp và được hiểu là Bằng. Sự khác biệt về tên gọi chỉ mang tính phân biệt hệ thực hành và hệ học thuật (đại học).