Tiêu chuẩn chất lượng C.A.T.S

Tiêu chuẩn C.A.T.S là tiêu chuẩn chất lượng của Viện MBA tương thích với tiêu chuẩn hỗ trợ học thuật của ATHE.

Viện MBA là đơn vị chỉ định tại Châu Á trong triển khai hoạt động hỗ trợ học thuật cho học viên tham gia chương trình đào tạo ATHE. viện MBA cũng được ATHE kiểm định và công nhận chất lượng đối với hoạt động hỗ trợ.

Tiêu chuẩn C.A.T.S

Nhằm đảm bảo chất lượng các quy trình hoạt động, Viện MBA đã phát triển hệ thống tiêu chuẩn chất lượng đào tạo CATS. CATS là tiêu chuẩn áp dụng cho mô hình hỗ trợ học thuật và tiếng Anh chuyên biệt của Viện MBA với các yêu cầu:

C - Contents: Nội dung

  • Nội dung trợ giảng phải đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo của đối tác.
  • Nội dung phải truyền tải một cách dễ hiểu.
  • Nội dung phải kết hợp giữa tính khoa học và tính ứng dụng.
  • Nội dung truyền tải phải thú vị và trung thực.

A - Accreditation: Kiểm định

  • Tất cả các chương trình do Viện MBA giới thiệu phải được kiểm định.
  • Tất cả các quy trình trợ giảng, hỗ trợ học thuật, hỗ trợ tiếng Anh của Viện MBA phải liên tục kiểm tra và cải tiến.
  • Hoạt động của Viện MBA là một phần trong hệ thống kiểm định của các đối tác quốc tế.

T - Technology: Công Nghệ

  • Viện MBA ứng dụng công nghệ và kỹ thuật đào tạo hiện đại trong thực hiện các dịch vụ cho khách hàng, đối tác và học viên.
  • Viện MBA liên tục cải tiến và nâng cấp hệ thống đào tạo từ xa nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của học viên.

S - Services: Phục vụ

  • Viện MBA triển khai các hoạt động trên tinh thần phục vụ, xem tất cả các học viên, đối tác, nhân viên và các bên liên quan đều là khách hàng.

 

Thông qua định hướng tiêu chuẩn chất lượng CATS, Viện MBA mong muốn đem lại một dịch vụ học thuật phù hợp nhất cho học viên, đáp ứng yêu cầu của ATHE và Ofqual Vương Quốc Anh.