Mô hình học tập

Phát triển năng lực với mô hình e-learning

Học viên khi tham gia chương trình chứng nhận quốc tế từ Level 3 đến Level 7 được học tập trên bộ học liệu chuyển giao 100% từ Anh Quốc. 100% giáo trình trực tuyến cũng được kiểm định và học viên sau khi tham gia sẽ đủ năng lực và tự tin để vượt qua các bài kiểm tra năng lực của chương trình đào tạo.

Mô hình phát triển năng lực thông qua đào tạo trực tuyến:

Giai đoạn 1: Introduction (giới thiệu):

  • Giai đoạn này học viên sẽ được cung cấp thông tin để có cái nhìn tổng quan về môn học.

Giai đoạn 2: Tell me:

  • Sau khi xem các học liệu, học viên được bước vào giai đoạn "Tell me", đây là giai đoạn học viên tự đánh giá năng lực nắm bắt các lý thuyết ở giai đoạn 1 nhằm đảm bảo mình đã nắm bắt được và nắm bắt đúng.

Giai đoạn 3: Involve Me:

  • Giai đoạn này học viên được đặt mình vào tình huống của bài học, giúp học viên đưa các ý kiến cá nhân về tính ứng dụng của mình đối với nội dung đã được học. Giai đoạn này học viên cũng được cung cấp một số hoạt động nhằm củng cố thêm kiến thức cũng như có thể trao đổi với trợ giảng và các học viên toàn cầu thông qua Student Social Forum được thiết kế riêng cho Viện MBA.

Giai đoạn 4: Show me More:

  • Đây là giai đoạn giúp biến kiến thức đã học từ giai đoạn 1, kiến thức mở rộng từ giai đoạn 2, kiến thức áp dụng từ giai đoạn 3 thành năng lực sáng tạo ở giai đoạn 4.

Giai đoạn 5: Test Me:

  • Đây là giai đoạn học viên củng cố lại kiến thức với các bài Quiz, các bài tập tự đánh giá để vừa ghi nhớ kiến thức đã học vừa củng cố năng lực ứng dụng thông qua các điển cứu được đưa ra trong bài học. 

Giai đoạn 5: Remind Me:

  • Giai đoạn này là giai đoạn gần kết thúc Module. Mục tiêu của giai đoạn này là một lần nữa giúp học viên nhớ lại toàn bộ nội dung đào tạo. Sau khi qua giai đoạn này, học viên đảm bảo sẽ biến kiến thức lý thuyết thành kiến thức của chính mình, biết cách ứng dụng và đủ năng lực để bước vào giai đoạn kiểm tra cuối môn.

Giai đoạn 6: Online Assessment:

Học viên sẽ làm bài test cuối môn, kết quả của bài làm là bằng chứng để cấp chứng nhận năng lực ở các cấp độ.