Kiểm định Ofqual

Kiểm định chất lượng là gì?

Kiểm định chất lượng là một quy trình nghiêm ngặt tại Anh Quốc bao gồm xem xét, đánh giá, công nhận và giám sát toàn bộ quá trình đào tạo bởi tổ chức kiểm định nhằm đảm bảo toàn bộ kết quả từ đầu vào, quá trình đào tạo, kết quả đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn của Vương Quốc Anh. Tất cả các tiêu chuẩn đào tạo của Vương Quốc Anh được thiết lập nhằm tương thích với chuẩn QCF (Qualifications and Credit Framework). Sau năm 2015, chuẩn QCF được thay đổi bằng RQF và đến 31/12/2017 toàn bộ hệ thống giáo dục Anh Quốc sẽ thay đổi theo chuẩn này.

Khi một chương trình được kiểm định, tên của chương trình đó sẽ được niêm yết tại cổng thông tin của tổ chức kiểm định và khi đã được kiểm định và niêm yết chính thức, bằng cấp sẽ được công nhận toàn Vương Quốc Anh, toàn châu Âu (theo hệ chuẩn EQF - European Qualification Framework) và quốc tế thông qua chuẩn chuyển đổi tín chỉ và công nhận lẫn nhau giữa các hệ thống giáo dục.

Lợi ích của một chương trình được kiểm định

Hầu hết các chương trình kiểm định và các hoạt động kiểm định là nhằm đảm bảo quyền lợi cho người học. Một chương trình được kiểm định đảm bảo không chỉ tổ chức cấp phát bằng cấp là tổ chức uy tín mà còn đảm bảo chất lượng đào tạo, khả năng công nhận và năng lực chuyển đổi giữa các hệ thống giáo dục tại Vương Quốc Anh.

Quy trình và tiêu chuẩn của Vương Quốc Anh được đánh giá là quy chuẩn bậc nhất trên thế giới và số lượng các tổ chức được phép kiểm định tại Anh Quốc rất giới hạn và được kiểm soát trực tiếp bởi chính phủ Anh. Do đó khi một chương trình đã được kiểm định, đồng nghĩa với chất lượng và tính công nhận, cũng như đảm bảo quyền lợi của người học trong và ngoài Vương Quốc Anh.

Có bao nhiêu tổ chức kiểm định tại Vương Quốc Anh?

Tại Anh tồn tại 5 hệ thống đào tạo nhưng có 2 hệ thống đào tạo phổ biến nhất vì áp dụng cho Anh Quốc, Wales và Bắc Ireland và tương đương nhau là đào tạo thực hành (RQF) và đào tạo đại học (FHEQ)

Đào tạo thực hành là hệ thống đào tạo rất thông dụng tại Anh và Châu Âu theo các Level. Tại Anh có 4 tổ chức kiểm định. Đơn vị uy tín và nổi tiếng nhất là Ofqual (The Office of Qualifications and Examinations Regulation) kiểm định bằng cấp đào tạo tại Anh và bằng nghề tại Bắc Ireland. Ngoài ra còn có DCELLS (Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills) phụ trách kiểm định các chương trình tại Wales, CCEA (Curriculum, Examinations and Assessment) phụ trách toàn bộ hoạt động kiểm định tại Bắc Ireland (trừ đào tạo nghề). Tại Scotland là Scottish Qualifications Authority (SQA).

Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual)

Ofqual là tổ chức kiểm định uy tín bậc nhất tại Vương Quốc Anh, chịu trách nhiệm kiểm định các chương trình đào tạo tại Anh, Wales và Bắc Ireland. Nhiệm vụ của Ofqual là đảm bảo chất lượng đào tạo của các tổ chức đào tạo và cấp bằng, đảm bảo bằng cấp được công nhận tương đương và đảm bảo tính tương thích giữa hệ thống giáo dục Anh tương thích với các tiêu chuẩn của Châu Âu và các thông lệ giáo dục quốc tế.

Ofqual được kiểm soát trực tiếp bởi Quốc Hội Vương Quốc Anh và Thượng Viện của Bắc Ireland.

ATHE được kiểm định bởi Ofqual và được niêm yết chính thức trên cổng kiểm định của Ofqual

ATHE được kiểm định bởi Ofqual và được niêm yết thông tin chính thức trên cổng kiểm định của Ofqual.

Để kiểm tra các bằng cấp được cấp phát của ATHE được kiểm định và niêm yết tại Ofqual có thể thực hiện:

  • Bước 1: Vào https://register.ofqual.gov.uk/ 
  • Bước 2: Nhập vào tên bằng cấp của ATHE hoặc nhập từ khóa ATHE
  • Bước 3: Xuất hiện toàn bộ những bằng cấp được kiểm định bởi Ofqual của ATHE