Hỗ trợ học thuật

Nhằm hỗ trợ học viên tham gia chương trình đào tạo thực hành ATHE Vương Quốc Anh, Viện MBA triển khai hệ thống hỗ trợ học thuật và ngôn ngữ với các dịch vụ:

A. Tư vấn thông tin chương trình:

 • Cung cấp thông tin trung thực về các chương trình của ATHE, tính kiểm định, tính công nhận và tính tương quan bằng cấp với các hệ thống giáo dục khác trong và ngoài Vương Quốc Anh.
 • Cung cấp thông tin trung thực về các chương trình bằng 2 của các trường đại học đối tác của ATHE tại Vương Quốc Anh.

B. Chuẩn bị hồ sơ nhập học:

 • Viện MBA giúp học viên đơn giản hóa quá trình làm thủ tục hồ sơ nhập học thông qua sự phối hợp chặt chẽ với ATHE, với trường Đại học, triển khai các hoạt động dịch thuật, công chứng cũng như bảo lãnh tính trung thực trong khai báo hồ sơ của học viên.

C. Hỗ trợ khi học trực tuyến với ATHE

Tóm tắt nội dung đào tạo trên TakeDegree

 • Tất cả bài giảng và nội dung chính của tài liệu học tập được việt hóa và cập nhật trên hệ thống TakeDegree.com, học viên có thể truy xuất nội dung bài giảng được Việt hóa mọi lúc, mọi nơi, hỗ trợ đắc lực cho quá trình học tập.

Bố trí trợ giảng trực tuyến với khả năng tiếp cận mọi lúc mọi nơi.

 • Học viên được bố trí trợ giảng và trợ lý học tập cho từng môn. Trợ giảng trực tuyến giúp học viên hiểu rõ hơn và tự tin khi tham gia lớp học với ATHE.

Kết nối học viên

 • Kết nối học viên là hoạt động đặc biệt của Viện MBA phối hợp với ATHE. Thông qua hoạt động kết nối và tham quan doanh nghiệp, học viên có cơ hội tiếp cận mô hình kinh doanh tiên tiến của thế giới, kết nối đối tác, đại lý cũng như xây dựng mạng lưới kinh doanh hiệu quả.

D. Hỗ trợ học thuật và tiếng Anh

Hướng dẫn làm bài:

 • Giảng viên trợ giảng cũng là người sẽ hướng dẫn và định hướng làm bài cho học viên để tránh lạc đề trong làm bài cũng như tiết kiệm công sức và thời gian khi tham gia học tập với ATHE UK.
 • Mỗi môn học, mỗi câu hỏi, Viện MBA phối hợp với ATHE và trường đại học (giai đoạn bằng 2) hình thành các "Marking Guide" (dàn ý phát triển bài làm) và học viên được hướng dẫn phát triển bài làm trên Marking Guide.
 • Marking guide giúp học viên phát triển đủ ý nhưng vẫn tạo điều kiện và không gian để học viên trình bày quan điểm cá nhân, năng lực ứng dụng nhằm phát triển tư duy phản biện, khả năng áp dụng...

Hỗ trợ tiếng Anh:

 • Học viên được hướng dẫn cách viết theo phong cách APA và tiếng Anh học thuật. 
 • Bài làm của học viên sẽ được đội ngũ chuyên ngữ kiểm tra trước khi nộp bài cho trường nhằm tránh các lỗi tiếng Anh không đáng có.

E. Hỗ trợ sau khi tốt nghiệp

 • Sau khi tốt nghiệp, một số học viên cần chứng minh tính hợp pháp của bằng cấp, của chương trình đào tạo cũng như quá trình học tập chính quy tại trường, Viện MBA phối hợp với trường Đại học, Lãnh sự quán thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự cho học viên với chi phí học viên thanh toán với nhà chức trách.

Viện MBA triển khai các nền tảng đào tạo trực tuyến tại MBA Institute Online tại Australia, tiếp nhận sinh viên Châu Á. Hệ thống hỗ trợ tại Việt Nam được thực hiện bởi Viện MBA Việt Nam.

Viện MBA không tham gia vào hoạt động đào tạo của ATHE, không can thiệp vào nội dung đào tạo cũng như chất lượng đào tạo của ATHE.