Hệ thống Level tại Úc

Tại Úc, khi đứng trước tình trạng công dân tại Úc qua nước khác học tập và làm việc, đồng thời cũng có làn sóng công dân nước ngoài qua Úc làm việc và định cư, Úc cũng đã xây dựng hệ thống Level của riêng mình gọi là AQF (Australia Qualification Framework).

Khác với Châu Âu và Châu Á, hệ thống AQF xây dựng trên chuẩn 10 Level. Tuy có sự khác biệt về số lượng Level nhưng có sự quy đổi tương đương với hệ thống 8 Level của Châu Âu.

Dưới đây là bảng phân hạng tương đương các Level của Châu Âu và của Úc. Với hệ Châu Âu, trong đó có Anh Quốc thì Level 8 là Tiến sĩ, Level 7 là Thạc sĩ, trong khi đó, tại Úc, tiến sĩ là Level 10 và Thạc sĩ là Level 9.

 

 

Tham khảo tài liệu về hệ thống AQF và sự tương quan giữa AQF và EQF (Châu Âu) và Anh Quốc TẠI ĐÂY.