Demo hệ thống đào tạo trực tuyến

 

Bước 1: Học trên hệ thống với học liệu hoàn chỉnh được kiểm định bởi Ofqual UK

Bước 2: Làm kiểm tra 60 phút với 30 câu sau mỗi module

Bước 3: Làm bài luận với từ 3,000 từ trở lên với đầy đủ các hỗ trợ từ Viện MBA.

 

Nếu chúng ta có nguyện vọng chuyển tiếp sang đại học công lập Anh Quốc hoặc lấy bằng 2 Thạc sĩ từ các đại học công lập Anh Quốc này, hệ thống của London School of Marketing sẽ giúp bạn học chương trình Anh ngay tại nhà bạn.

Việc chuyển tiếp hoặc lấy bằng 2 là không bắt buộc do hệ thống đào tạo thực hành hoàn toàn tương đương với hệ thống đào tạo đại học.