Giới thiệu ATHE Vương Quốc Anh

Tại Vương Quốc Anh, có đến 5 hệ thống giáo dục bao gồm:

 • Hệ thống giáo dục thực hành của Vương Quốc Anh bao gồm England, Wales và Bắc Ireland: Qualifications and Credit Framework (QCF) 
 • National Qualifications Framework (NQF);
 • Hệ thống giáo dục đại học của Vương Quốc Anh bao gồm England, Wales và Bắc Ireland là Framework for Higher Education Qualifications for England, Wales and Northern Ireland (FHEQ).
 • Hệ thống giáo dục Scotland - Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) bao gồm cả khung đào tạo đại học tại Scotland (Framework for Qualifications of Higher Education Institutions in Scotland -FQHEIS);
 • Hệ thống đào tạo xứ Wales theo chuẩn Credit and Qualifications Framework for Wales (CQFW); 

Trong đó 2 hệ thống thông dụng nhất và bao trùm gần như toàn bộ Vương Quốc Anh (England, Wales và Bắc Ireland) là hệ thống giáo dục thực hành chuẩn QCF do Ofqual kiểm định và hệ thống đào tạo đại học của Vương Quốc Anh là FHEQ do QAA kiểm định.

Khác với hệ thống giáo dục đại học FHEQ, quy định tên của bằng cấp là Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ thì hệ thống giáo dục thực hành QCF quy định tên bằng cấp theo cấp độ (Level) + loại bằng cấp với thấp nhất là Award và cao nhất là Diploma. Lưu ý với hệ thống đào tạo thực hành Vương Quốc Anh cấp cao nhất không dùng Degree mà dùng Diploma để phân biệt. Level 8 tương đương Tiến sĩ vẫn sử dụng là Diploma mà không phải là Degree. Sự khác biệt về tên gọi là để dễ dàng nhận biết giữa hệ thống giáo dục thực hành (QCF/RQF) và hệ thống giáo dục học thuật (FHEQ).

Hệ thống giáo dục thực hành QCF do Ofqual kiểm định triển khai theo 8 Level, tương thích hoàn toàn với hệ thống giáo dục đại học của Vương Quốc Anh FHEQ và cũng tương thích hoàn toàn với hệ thống giáo dục toàn Châu Âu với chi tiết:

 • QCF Level 8 Diploma tương ứng với bằng Tiến sĩ của hệ giáo dục đại học FHEQ Vương Quốc Anh.
 • QCF Level 7 Diploma tương ứng với bằng Thạc sĩ của hệ giáo dục đại học FHEQ Vương Quốc Anh.
 • QCF Level 6 Diploma tương ứng với bằng Cử nhân của hệ giáo dục đại học FHEQ Vương Quốc Anh.
 • QCF Level 5 Diploma tương ứng với năm 2 đại học của hệ giáo dục đại học FHEQ Vương Quốc Anh.
 • QCF Level 4 Diploma tương ứng với năm 1 đại học của hệ giáo dục đại học FHEQ Vương Quốc Anh.
 • QCF Level 3 Diploma tương ứng với bằng dự bị đại học (A-Level) của hệ giáo dục đại học FHEQ Vương Quốc Anh.

 

ATHE là hệ thống giáo dục thực hành QCF, được Ofqual Vương Quốc Anh kiểm định. Ofqual là tổ chức kiểm định cao nhất của Vương Quốc Anh kiểm định hệ thống đào tạo thực hành QCF. ATHE triển khai đào tạo theo các Level từ 3 đến 8 tương ứng từ dự bị đại học đến Tiến sĩ.

Tính tương quan giữa hệ thống đào tạo định hướng thực hành ATHE theo chuẩn RQF và hệ thống đào tạo học thuật (FHEQ) Vương Quốc Anh:

 • ATHE level 3 Diploma (120 credit) tương đương với dự bị đại học A-level
 • ATHE level 4 Diploma (120 credit) tương đương với Higher National Certificate.
 • ATHE level 5 Diploma (120 credit) tương đương Diplomas of Higher Education.
 • ATHE level 6 Diploma (120 credit) tương đương Bachelors Degrees with Honours hoặc Bachelor Degree.
 • ATHE level 7 Diploma (120 credit) tương đương Masters Degrees hoặc Integrated Masters Degrees.
 • Level 8 Diploma (120 credit) tương đương Doctoral Degrees, PhD, DPhil, EdD.

Tất cả chương trình của ATHE được kiểm định bởi OfQual Vương Quốc Anh không chỉ tương đương với hệ thống đào tạo định hướng học thuật tại Anh mà còn tương đương với hệ thống học thuật trên toàn Châu Âu như Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungrary, Ireland, Italy, Latvia, Estonia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy…

Hệ thống đào tạo thực hành QCF và hệ thống đào tạo đại học FHEQ do có cùng cấp độ tương đương nên học viên có thể chuyển tiếp qua lại giữa các hệ thống. Thông thường nhóm học viên từ hệ thống đào tạo thực hành QCF (tốt nghiệp các Level) sẽ chuyển sang hệ thống đào tạo đại học (tốt nghiệp bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ) để phát triển sự nghiệp nghiên cứu hoặc giảng dạy. Ngược lại, học viên từ hệ thống đào tạo đại học lại có khuynh hướng chuyển sang hệ đào tạo thực hành để nhanh chóng gia nhập vào thị trường lao động.

Tài liệu tham khảo:

Tất cả hệ thống đào tạo thực hành của Vương Quốc Anh, được Ofqual kiểm định trong đó có ATHE thì bằng tốt nghiệp sẽ được dùng là Diploma mà không phải là Degree để phân biệt hệ thống đào tạo thực hành RQF/QCF với hệ thống đào tạo đại học FHEQ. Diploma và Degree là tương đương cấp và được hiểu là Bằng. Sự khác biệt về tên gọi chỉ mang tính phân biệt hệ thực hành và hệ học thuật (đại học).

Viện MBA được công nhận bởi ATHE, nội dung trợ giảng và hỗ trợ được kiểm định bởi Ofqual

ATHE triển khai mô hình đào tạo trực tuyến kết hợp với hỗ trợ tại địa phương và Viện MBA được công nhận và kiểm định để triển khai hoạt động hỗ trợ. Toàn bộ nội dung trợ giảng của Viện MBA được kiểm định bởi Ofqual. Hệ thống trực tuyến của Viện MBA đặt tại Malaysia, Singapore và Australia.

Viện MBA không can thiệp vào quy trình và chất lượng đào tạo của ATHE.