ATHE – Hệ thống giáo dục thực hành từ Trung cấp đến Tiến sĩ của Vương Quốc Anh. Kiểm định bởi OfQual.

Tại Vương Quốc Anh, có 5 hệ thống giáo dục trong đó 2 hệ thống giáo dục quan trọng nhất, bao trùm cả Anh Quốc, Wales và Bắc Ireland là hệ thống giáo dục thực hành (work-related) theo các Level chuẩn QCF - Qualification and Credit Framework và hệ thống giáo dục đại học FHEQ - Framework for Higher Education Qualifications. Hai hệ thống giáo dục này có tính tương đồng về bằng cấp với Level 6 Diploma tương đương bằng Đại học, Level 7 Diploma tương đương bằng Thạc sĩ và Level 8 Diploma tương đương bằng Tiến sĩ. Có thể làm việc ngay, phát triển nghề nghiệp theo định hướng thực hành hoặc chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục khác một cách nhanh chóng và tiết kiệm.

Tính tương quan giữa hệ thống đào tạo định hướng thực hành (RQF) và hệ thống đào tạo học thuật (FHEQ) Vương Quốc Anh:

  • ATHE level 4 Diploma (120 credit) tương đương với Higher National Certificate.
  • ATHE level 5 Diploma (120 credit) tương đương Diplomas of Higher Education.
  • ATHE level 6 Diploma (120 credit) tương đương Bachelors Degrees with Honours hoặc Bachelor Degree.
  • ATHE level 7 Diploma (120 credit) tương đương Masters Degrees hoặc Integrated Masters Degrees.
  • Level 8 Diploma (120 credit) tương đương Doctoral Degrees, PhD, DPhil, EdD.

Tương quan giữa RQF Level và các hệ khác

Tất cả chương trình của ATHE được kiểm định bởi OfQual Vương Quốc Anh không chỉ tương đương với hệ thống đào tạo định hướng học thuật tại Anh mà còn tương đương với hệ thống học thuật trên toàn Châu Âu như Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungrary, Ireland, Italy, Latvia, Estonia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy…

Hệ thống đào tạo thực hành và hệ thống đào tạo học thuật do có cùng cấp độ tương đương nên học viên có thể chuyển tiếp qua lại giữa các hệ thống. Thông thường nhóm học viên từ hệ thống đào tạo thực hành (tốt nghiệp các Level) sẽ chuyển sang hệ thống đào tạo học thuật (tốt nghiệp bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ) để phát triển sự nghiệp nghiên cứu hoặc giảng dạy. Ngược lại, học viên từ hệ thống đào tạo học thuật lại có khuynh hướng chuyển sang hệ đào tạo thực hành để nhanh chóng gia nhập vào thị trường lao động.

Tài liệu tham khảo:

CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỦA VIỆN MBA

Chuyển tiếp vào năm cuối hoặc lấy Thạc sĩ bằng kép (dual-awards):

Là hệ thống đào tạo được kiểm định bởi OfQual, theo chuẩn QCF/RQF nên bằng cấp của ATHE có tính tương đồng, có khả năng công nhận và chuyển đổi chéo ở hầu hết các hệ thống giáo dục.

ATHE Level 6 Diploma tương đương Bachelor Degree; Level 7 Diploma tương đương Master Degree và Level 8 Diploma tương đương Doctoral Degree được công nhận không chỉ tại Anh mà còn tất cả các nước Châu Âu.

Với tính uyển chuyển của hệ thống RQF, học viên ATHE Level 5 có thể chuyển sang năm cuối đại học để lấy bằng đại học, hoặc tốt nghiệp ATHE Level 7 có thể lấy Thạc sĩ bằng kép (dual-awards), một bằng Thạc sĩ thực hành của ATHE (Level 7) và một bằng Thạc sĩ của một trường Đại học của Vương Quốc Anh hoặc Châu Âu.

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và chuyển giao chương trình và công nghệ đào tạo giữa Viện MBA và các trường Đại học nước ngoài, học viên tham gia chương trình giáo dục thực hành ATHE Vương Quốc Anh có thể:

Các chương trình được triển khai theo mô hình đào tạo Online với hệ thống hỗ trợ tiếng Anh, trợ giảng trực tuyến và trợ lý học tập tại địa phương.

Chuyển đổi sang hệ thống đào tạo khác với tính công nhận và chuyển đổi toàn diện:

Bên cạnh Anglia Ruskin và Northampton, học viên có thể vào năm cuối đại học sau khi tốt nghiệp ATHE Level 5 (tương đương Cao đẳng) hoặc lấy bằng 2 Thạc sĩ sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Thực hành (ATHE Level 7) với các Đại học tại Vương Quốc Anh và ngoài Vương Quốc Anh sau đây:

Tất cả hệ thống đào tạo thực hành của Vương Quốc Anh, được Ofqual kiểm định trong đó có ATHE thì bằng tốt nghiệp sẽ được dùng là Diploma mà không phải là Degree để phân biệt hệ thống đào tạo thực hành RQF/QCF với hệ thống đào tạo đại học FHEQ. Diploma và Degree là tương đương cấp và được hiểu là Bằng. Sự khác biệt về tên gọi chỉ mang tính phân biệt hệ thực hành và hệ học thuật (đại học).